Vaak gaat het om de durf, de moed met elkaar aan tafel te gaan zitten en open te communiceren, het met elkaar in gesprek komen.

De termen bemiddeling en mediation staan voor het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator.

Daarbij staat voorop dat beide partijen bereid zijn aan de oplossing van het conflict te werken én bereid zijn te kijken naar hun eigen aandeel daarin. Als mediator zal ik dus vragen naar uw  gedachten en vervolgens samen onderzoeken of er onderscheid is  tussen ‘wat waar is’ en ‘wat u zelf ingevuld hebt als waar’. Dat dit vaak verschilt is duidelijk. Het zijn verschillen die vaak nog groter worden als verwarrende emoties een rol spelen zoals in bijvoorbeeld echtscheidingssituaties.

Doelgroepen

 • Tweetallen
 • Groepsmediation (binnen bedrijven of bijvoorbeeld in de vorm van buurtbemiddeling)
 • Teams
 • Individuele begeleiding (bepalen van eigen aandeel in conflict)
   

Vragen? Bel: 06 41 19 40 13  

 

Mediation bij

 • Echtscheiding/ beëindiging relatie (Samengestelde gezinnen/ Conflicten rond co-ouderschap)
 • Arbeidsconflicten/zakelijke conflicten (ontslag, problemen op de werkvloer)
 • Conflicten in het onderwijs (ouderbetrokkenheid, kinderen die thuis zitten)
 • Conflicten in de overheid (gemeenten, belangenconflicten ambtenaren)
 • Familieconflicten
 • Burenconflicten

 

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.