In een traject van conflictbemiddeling of echtscheidingsbemiddeling kan blijken dat individuele begeleiding nodig is. Om gevoelens als angst, boosheid, twijfel en teleurstelling minder een rol te laten spelen in het proces van onderzoek en besluitvorming. Als mediator neem ik met u door wat er speelt, wat u voelt en denkt. Dan kan blijken dat wat u interpreteert als waar, niet altijd overeen hoeft te komen met de feiten. Tijdens individuele begeleiding of coaching oefenen we met het op een andere manier kijken naar zaken. Zodat u tot besluitvorming kan komen waar u achter kunt staan. Wanneer blijkt dat dieper gaande individuele begeleiding nodig is, die niet direct te maken heeft met het bemiddelingstraject, zal ik doorverwijzen.

 

Vragen? Bel: 06 41 19 40 13  

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.