Familiemediation staat voor professionele begeleiding aan gezins- of familieleden die ertoe leidt dat zij zelf hun problemen op kunnen lossen. Dit kan gaan om allerlei soorten familieproblemen. Familiemediation handelt vaak vooral om echtscheidingsbemiddeling.

Verwarrende gevoelens

In een echtscheidingssituatie komt er veel op u af. Praktische en juridische vragen, vragen over hoe het met de kinderen moet of wat zij willen. Daarbij spelen emoties als verdriet, twijfel en boosheid bij u beiden een rol, die maken dat het moeilijk wordt heldere besluiten te nemen. Ondersteuning van een mediator leidt ertoe dat zaken op een rij gezet worden en dat u tot besluiten komt waar u beiden achter staat. Het resultaat is een vaststellingsovereenkomst en als er sprake is van kinderen, ook een convenant ouderschapsplan met een omgangsregeling.

Kinderen een stem

Het is belangrijk dat kinderen in een echtscheidingsituatie gehoord worden. Vaak zit een kind met een loyaliteitsconflict. Er is angst ouders verdriet te doen of schuldgevoel naar de ene ouder als het voor een groot deel gaat wonen bij de andere ouder. Een kind heeft recht op goede omgang met beide ouders. Als mediator zorg ik voor de mogelijkheid in een veilige omgeving, eventueel bij u thuis te praten met uw kind alleen.

Scheiden?

Soms blijkt dat er reden is om samen door te gaan en dat het besluit om te gaan scheiden te vroeg genomen is. In dit soort situaties kan ik samen met u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om door te gaan.

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.