Een conflict waar je niet uitkomt?

Ik ondersteun graag als bemiddelaar zodat de relatie weer werkbaar wordt!

Als je elkaar ondanks verschillen benadert met onderling respect, heeft iedereen het goed!

Conflict naar tevreden opgelost door mediator Mieke Gondrie in Hengelo.Het komt zo vaak voor: Ruzie op de werkvloer, collega’s die niet met elkaar overweg kunnen. Burenruzies die leiden tot onplezierig wonen. Problemen die ontstaan in de wijk, tussen groepen bewoners. Familieruzies die veroorzaken dat familieleden elkaar jaren niet zien, terwijl de kern van het probleem vaak niet eens meer aanwijsbaar is. U bent op elkaar aangewezen en wilt samen verder, maar komt er even niet meer uit.

Soms is verder samen gaan niet meer mogelijk, zoals bij echtscheiding. Dan is bemiddeling nodig om tot  een goede afsluiting te komen en een vechtscheiding te voorkomen. Of tot een goede overeenkomst voor de toekomst, wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Vaak kunnen door het tijdig inschakelen van een buitenstaander, een mediator, veel leed en dure juridische stappen voorkomen worden. Een bemiddelaar die weet wat u moet doen om verder te komen. Zodat vastgelopen relaties weer vlotgetrokken worden.

Vanuit  mijn ervaring als docent in het onderwijs in Hengelo in Twente heb ik een goed beeld van de oorzaken van conflicten op scholen. Ik weet hoe belangrijk het is vroegtijdig in te grijpen en ga hierbij als mediator praktisch, snel en doelgericht te werk. Ook heb ik een rijke ervaring opgebouwd met mediation bij gemeentes in Twente, in wijken, bij bedrijven, nonprofit-organisaties en in gezinnen/families.

Ik, Mieke Gondrie van Grip Op Conflict, ga graag met u samen in gesprek……

“Een conflict is pas opgelost als twee partijen tevreden zijn met de oplossing.”

Definitie: 

Mediation staat voor bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Doel van bemiddeling is het voorkomen van escalatie en het oplossen van dit conflict. De mediator is de bemiddelaar en onpartijdig. Als mediator ben ik een onafhankelijke derde die u samen begeleid bij het oplossen van uw probleem.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt als de u en de andere partij de wens hebben het conflict zo op te lossen dat ieder daar achter kan staan. Dat betekent dat u bereid bent samen aan een oplossing te werken.

Ook als u twijfelt over het inzetten van deze mogelijkheid kunt u altijd vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken. We verkennen daarin samen of mediation in uw situatie geschikt is.

Voordelen van mediation:

  • Mediation is relatief goedkoop. Het is een laagdrempelig alternatief voor een gerechtelijke procedure en kan verdere escalatie voorkomen.
  • Bij mediation gaat het erom gezamenlijk een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is. Zodat een win-win situatie gecreëerd wordt.
  • Bij mediation focussen we op de toekomst.
  • Tijdens mediation wordt veel aandacht besteed aan communicatie en de relatie.
  • Mediation werkt snel. Een mediationtraject bestaat uit gemiddeld drie tot vier gesprekken gedurende ongeveer zes weken. Gerechtelijke procedures vergen meestal meer tijd.
  • Tijdens een mediationtraject houdt u zelf de controle. Wist u dat uit onderzoek blijkt dat de afspraken gemaakt tijdens mediation beter worden nageleefd dan de uitspraken van rechters. Bovendien zijn partijen die hebben deelgenomen aan mediation, méér tevreden met de uitkomst dan partijen die naar de rechter stapten.