Kosten mediation

  • Mijn honorarium is op basis van uurtarief.
  • Gemiddeld zijn er 3 tot 5 mediationgesprekken nodig van maximaal 2 uur.
  • De eventuele kosten van een derde-deskundige, zoals een notaris, fiscalist of financieel adviseur zullen worden doorberekend aan cliënten. Ik kan clienten in contact brengen met samenwerkende adviseurs. Het staat cliënten uiteraard ook vrij om van eigen adviseurs gebruik te maken.
  • Het kennismakingsgesprek voorafgaand aan een eventuele mediation is vrijblijvend en kosteloos.
  • De kosten van de mediation worden doorgaans, tenzij anders wordt afgesproken, door de cliënten gedeeld.

 

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.