Klanten uit Twente die een conflict naar tevredenheid hebben opgelost.Als je gehandicapt bent, dan ben je afhankelijk van hulpmiddelen. Zelfs in een jarenlang, goed contact tussen een leverancier van hulpmiddelen en jou als cliënt kunnen de gemoederen hoog oplopen.

Het was zelfs zo hoog opgelopen dat wij geen heil meer zagen in een voortzetting van het verdere contact. Hierop werd Mieke Gondrie als mediator ingezet.

Nog nooit hadden wij zoiets meegemaakt en hadden er toch echt onze bedenkingen bij. Want wat kun je en mag je verwachten? Zal ze toch stiekem partijdig zijn? Is het geen verspilde moeite en energie om er in te steken?

Mieke zorgde voor een rustige, vriendelijke sfeer, ondanks de gespannen verhoudingen. Ze liet beide partijen volledig aan het woord en greep in als dat nodig was. Dit gebeurde altijd op een rustige, vriendelijke en onpartijdige manier.

Na dit gesprek volgden er nog een aantal, waarin langzaam weer toenadering kwam. Ze probeerde situaties van beide partijen in een ander beeld te plaatsen waardoor er van beide kanten meer helderheid kwam.

Er werden door Mieke afspraken met beide partijen gemaakt en duidelijk gevraagd of iedereen zich hier in kon vinden. Daarna werd alles officieel op papier gezet en moest door beide partijen worden ondertekent.

Bij vragen of onduidelijkheden kon er altijd weer contact worden opgenomen met Mieke.

De situatie tussen de leverancier en ons is weer wat beter geworden, we kunnen weer door één deur.

Inmiddels liggen de gesprekken met Mieke als mediator een tijdje achter ons. We hebben er een goed gevoel aan over gehouden.
H. en S. B.

We hebben Mieke een aantal keren gevraagd om voor ons te bemiddelen. Het betrof conflicten tussen buren waarbij met juridische procedures geen bevredigende oplossing kon worden bereikt. Met een prettige combinatie van vriendelijkheid en vasthoudend heeft Mieke de partijen nader tot elkaar weten te brengen.

Gerben van der Tang
Teammanager gemeente Almelo

Mieke heeft voor de gemeente Enschede al diverse keren bemiddeld in allerlei kwesties waarbij de gemeente Enschede is betrokken. Ze is een kei in het laten slagen van mediationtrajecten en het goed laten verlopen van gesprekken tussen de betrokken partijen. Ze zet zich voor de volle honderd procent in en zorgt ervoor dat betrokkenen heel snel zelf tot de kern van het probleem komen. Ze neemt hiervoor alle mogelijke moeite en is altijd op korte termijn beschikbaar. We hebben al jarenlang heel prettige ervaringen met Mieke.

Robert de Groot
Projectleider Mediation gemeente Enschede