Mijn drijfveer is bij te dragen aan een vreedzame wereld!

Het kind de dupe

Mieke Gondrie is mediator en vertrouwenspersoon in Hengelo, Twente.Als leerkracht in het onderwijs in Hengelo en andere plaatsen in Twente heb ik regelmatig te maken met conflictsituaties. Ik zie welke gevolgen conflicten kunnen hebben op relaties, de werkzaamheden en het welbevinden van collega’s, ouders en leerlingen. Daarbij constateer ik steeds met pijn in mijn hart: Het kind is altijd de dupe. Het komt het kind ten goede als de betrokken volwassenen naar overeenkomsten zoeken. Dat ouders en leerkrachten onderling, ondanks verschillen in inzicht, algemene delers vinden. Begrip van elkaars omstandigheden en beweegredenen maakt dat partijen weer dichter bij elkaar komen. Het voelt goed daar steeds weer aan bij te kunnen dragen!

Ik werk op scholen in Hengelo en Twente en gebruik bij conflicten tussen leerlingen graag met peermediation. Dit is een bemiddelingsvorm voor en door leerlingen die veel voordelen biedt.

Conflict is pas opgelost als twee partijen tevreden zijn met de oplossing

Mensen maken vaak interpretatiefouten of begrijpen de boodschap van een ander verkeerd. Hierdoor ontstaan misverstanden. Dat speelt bij conflicten in het onderwijs, maar ook bij geschillen binnen bedrijven, gemeentes en in de woonomgeving. Vaak is er sprake van een achterliggend probleem dat niet benoemd wordt. Als ruziënde partijen begeleid door een mediator in gesprek gaan, ontstaat er vaak begrip en verdwijnen de weerstand en de vooroordelen. Ik wil graag bemiddelen, begeleiden en coachen om dit mogelijk te maken. Er is niets mooiers dan tevreden partijen na een traject samen pratend te zien vertrekken!

Hoe werk ik?

Als mediator werk ik al een aantal jaren in Hengelo, Enschede en Twente bij bedrijven, de overheid en op scholen. Vaak hoor ik terug van klanten dat ik makkelijk benaderbaar ben en een mensen-mens. Klanten voelen zich bij mij snel op hun gemak. Dat is belangrijk als het erom gaat uw verhaal vrijuit te kunnen vertellen. Mediation betekent voor mij, u en degenen die bij het conflict betrokken zijn weer bij elkaar brengen. Door zonder oordeel te luisteren, door te vragen, snel tot de kern van het probleem te komen, verdraagzaamheid te stimuleren en u aan het denken te zetten. Daarbij ga ik voortvarend en vasthoudend te werk zodat u snel ervaart dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Als er bij echtscheidingsmediation en familiemediation kinderen betrokken zijn besteed ik aan hen extra aandacht.

Verdere werkzaamheden

  • Lid van Het Centrum Onderwijs Mediation
  • Vrijwilliger Buurtbemiddeling Hengelo en Twente
  • Externe klachtenfunctionaris voor diverse instellingen
  • Externe vertrouwens contact persoon voor instellingen in Hengelo, Overijssel en Gelderland

Registratie

  • aangesloten bij het register Mediation federatie Nederland: MfN registermediator/NMI registermediator https://mfnregister.nl/