Mediation staat voor bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Doel van bemiddeling is het voorkomen van escalatie en het oplossen van dit conflict. De mediator is de bemiddelaar en onpartijdig. Als mediator ben ik een onafhankelijke derde die u samen begeleid bij het oplossen van uw probleem.

 

 

Binnen bedrijven, scholen en organisaties werken vertrouwenspersonen aan wie medewerkers vertrouwelijke en kwijt kunnen. Vaak gaat het om zaken als: gepest worden, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, of persoonlijke problemen. Als vertrouwenspersoon ga ik vertrouwelijk om met deze informatie. Ik luister, bemiddel, biedt hulp en geef advies.

 

 

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.