Sinds 2009 is het vaststellen van een ouderschapsplan bij een scheiding verplicht. In dit plan worden afsprak vastgelegd over de opvoeding en verzorging van de bij de scheiding betrokken kinderen. De afspraken hebben betrekking op de verdeling van de zorg en opvoedingstaken van beide ouders, de omgangsregeling, het elkaar informeren en consulteren over de opvoeding en de kosten van de verzorging en opvoeding. Samengevat gaat het om de volgende zaken:

  • Ouderlijk gezag
  • Hoofdverblijf
  • Alimentatie
  • Omgangsregeling of co-ouderschap
  • Informatieverschaffing
  • Opvoeding
  • School- en studiekeuze
  • Bijzondere uitgaven

 

Meer info hierover is te vinden op: http://www.echtscheidingswinkel.nl/echtscheiding/kinderalimentatie/ouderschapsplan/

Contact

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.