Wat ik als vertrouwenspersoon voor iemand kan betekenen

Vertrouwenspersoon vooor organisaties: bedrijven, scholen.Binnen bedrijven, scholen en organisaties werken vertrouwenspersonen aan wie medewerkers vertrouwelijke zaken kwijt kunnen. Vaak gaat het om zaken als: gepest worden, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, of persoonlijke problemen. Als vertrouwenspersoon ga ik vertrouwelijk om met deze informatie. Ik luister, bemiddel, biedt hulp en geef advies.

Veiligheid en steun bieden

Het is belangrijk dat de medewerker zich op zijn gemak voelt en het aandurft om hulp te vragen. Samen met de medewerker wordt de situatie bekeken en besproken. We zoeken naar oplossingen en zullen gaan praten met de andere betrokkenen. Soms is het starten van een klachtenprocedure nodig. Of is een doorverwijzing naar andere instanties voor hulpverlening vereist. Dit alles gaat altijd in goed overleg en in overeenstemming met de cliënt.

Geheimhoudingsplicht

Uiteraard wordt er zonder toestemming van de cliënt nooit informatie doorgegeven of actie ondernomen. Het contact dient veilig te zijn.

Pesten

Pesten leidt in veel gevallen tot psychisch lijden. Voortdurende toespelingen, woordgrapjes, nare mails of fysieke onderdrukking maken angstig en onzeker. Het pesten gebeurt meestal structureel en kan het slachtoffer tot wanhoop drijven.

Seksuele intimidatie

Er gebeuren handelingen op het gebied van seksualiteit, die tegen de wil ingaan van de betreffende medewerker. In de meeste gevallen gaat het hierbij om machtsmisbruik en heeft dit een grote impact op het slachtoffer. Er is veel moed voor nodig om hiermee naar de vertrouwenspersoon toe te stappen. 

Discriminatie

Hierbij gaat het om medewerkers die ongelijk behandeld worden. Vaak op basis van: ras, geloof, sekse, leeftijd, afkomst, leeftijd of geaardheid.

Integriteitsschending

Wanneer beleidsregels en voorschriften worden geschonden, er nalatig wordt gehandeld, of wanneer gevaar dreigt voor veiligheid, milieu of gezondheid, spreekt men van integriteitsschending. Voorbeelden zijn: fraude, diefstal, verspilling, corruptie, misbruik van gezag of belangenverstrengeling.

Ongewenst gedrag en preventie

Ik geef als vertrouwenspersoon voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. Voor zowel cliënt als omgeving is het van belang te weten hoe hiermee om te gaan. Voorkomen is het beste. Ik zal dan ook het management ondersteunen in de preventie van ontoelaatbaar gedrag binnen het werk.

Vertrouwenspersoon voor cliënten met een verstandelijke beperking

  • Ik luister naar ze
  • Ik geef ze antwoord
  • Ik zoek samen met de cliënt naar een oplossing
  • Ik kan met ze meegaan naar een gesprek
  • Ik kan ze helpen met een brief schrijven
  • Ik vertel ze over hun rechten

Werkzaam in Twente en Overijssel

Al een aantal jaren werk ik naar grote tevredenheid in Overijssel en Twente (m.n. Hengelo en Enschede) als bemiddelaar bij verschillende bedrijven en (zorg)instellingen. Van klanten hoor ik terug dat zij zich bij mij op hun gemak voelen. Ik vind het belangrijk dat ik als vertrouwenspersoon makkelijk te benaderen ben. Door doortastendheid, de juiste vragen te stellen en zonder oordeel te luisteren zal ik snel tot de kern van het probleem kunnen doordringen. Dit is kenmerkend voor mijn werkwijze. Vaak is een misverstand of het niet hebben begrepen van elkaars boodschap de onderliggende oorzaak voor conflicten op de werkvloer. De betrokkenen worden aangezet tot verdraagzaamheid, nadenken en begrip voor de situatie en standpunten van de ander.

 

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig? Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!