Een conflict waar je niet uitkomt? Ik ondersteun graag als bemiddelaar zodat de relatie weer werkbaar wordt!

Als je elkaar ondanks verschillen benadert met onderling respect, heeft iedereen het goed!

Het komt zo vaak voor: Ruzie op de werkvloer, collega’s die niet met elkaar overweg kunnen. Burenruzies die leiden tot onplezierig wonen. Problemen die ontstaan in de wijk, tussen groepen bewoners. Familieruzies die veroorzaken dat familieleden elkaar jaren niet zien, terwijl de kern van het probleem vaak niet eens meer aanwijsbaar is. U bent op elkaar aangewezen en wilt samen verder, maar komt er even niet meer uit.

Soms is verder samen gaan niet meer mogelijk, zoals bij echtscheiding. Dan is bemiddeling nodig om tot  een goede afsluiting te komen en een vechtscheiding te voorkomen. Of tot een goede overeenkomst voor de toekomst, wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Vaak kunnen door het tijdig inschakelen van een buitenstaander, een mediator, veel leed en dure juridische stappen voorkomen worden. Een bemiddelaar die weet wat u moet doen om verder te komen. Zodat vastgelopen relaties weer vlotgetrokken worden.

Vanuit  mijn ervaring als docent in het onderwijs in Hengelo in Twente heb ik een goed beeld van de oorzaken van conflicten op scholen. Ik weet hoe belangrijk het is vroegtijdig in te grijpen en ga hierbij als mediator praktisch, snel en doelgericht te werk. Ook heb ik een rijke ervaring opgebouwd met mediation bij gemeentes in Twente, in wijken, bij bedrijven, nonprofit-organisaties en in gezinnen/families.

Ik, Mieke Gondrie van Grip Op Conflict, ga graag met u samen in gesprek……

Doelgroepen

 • Tweetallen
 • Groepsmediation (binnen bedrijven of bijvoorbeeld in de vorm van buurtbemiddeling)
 • Teams
 • Individuele begeleiding (bepalen van eigen aandeel in conflict)
   

Vragen? Bel: 06 41 19 40 13  

 

Mediation bij

 • Echtscheiding/ beëindiging relatie (Samengestelde gezinnen/ Conflicten rond co-ouderschap)
 • Arbeidsconflicten/zakelijke conflicten (ontslag, problemen op de werkvloer)
 • Conflicten in het onderwijs (ouderbetrokkenheid, kinderen die thuis zitten)
 • Conflicten in de overheid (gemeenten, belangenconflicten ambtenaren)
 • Familieconflicten
 • Burenconflicten

 

Contact

Grip op conflict

M 06 41 19 40 13

E  info@gripopconflict.nl

Contactpersoon:
Mieke Gondrie

KvK-nummer: 56370377

gripopconlict.nl is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland.