Hoe werk ik

Ieder krijgt de gelegenheid alles te zeggen en alles wat er gezegd wordt is goed.

Elk mediationtraject begint met een kosteloos oriënterend gesprek. Ook als dit gesprek bij u plaats vindt en ik u vanuit Hengelo opzoek. Meestal neemt één van de betrokken partijen contact op. In de regel zal ik al snel een afspraak plannen om u en de partij waarmee u in conflict bent, om de tafel te krijgen. In dit eerste gesprek stellen we vast of mediation kan leiden tot beëindiging van het conflict. U krijg beiden de mogelijkheid het probleem en uw gedachten op tafel te leggen. Daarbij hanteer ik de stelregel: Ieder krijgt de gelegenheid alles te zeggen en alles wat er gezegd wordt is goed. Tevens krijgt u informatie over de werkwijze, de kosten en de mediationovereenkomst.

Bemiddelingstraject

Daarna kan het bemiddelingstraject echt beginnen. Doorgaans volstaan twee verhelderende sessies al. Daarin werken u en de andere partij onder begeleiding gestructureerd aan een oplossing. Ik maak een vaststellingsovereenkomst die door u ondertekend wordt. Deze overeenkomst is rechtsgeldig.

Grip op conflict werkt uitsluitend op afspraak, zowel vanuit de eigen praktijkruimte in Hengelo als op locatie. Eventueel kunnen de sessies ook in het weekend of in de avonduren gepland worden.

Als mediator heb ik een goed netwerk van ondersteunende deskundigen opgebouwd. Een financieel adviseur en een advocaat voor juridisch advies. Indien nodig wordt specifieke expertise ingeschakeld.

Als vertrouwenspersoon bied ik een empathische benadering, waarbij uw verhaal en ervaringen centraal staan. Ik luister, bied hulp, bemiddel en geef advies, altijd met uw veiligheid en privacy als prioriteit. Of u nu te maken heeft met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of andere persoonlijke kwesties, ik sta klaar om te luisteren en te ondersteunen.

Als mediator focus ik op het begeleiden van partijen door conflicten heen, met als doel escalatie te voorkomen en gezamenlijke oplossingen te vinden. Mijn aanpak is doelgericht en vastberaden, gericht op het bouwen van bruggen tussen partijen en het werken aan toekomstgerichte oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.

Als klachtenfunctionaris ben ik er om een objectieve en professionele benadering te bieden, gericht op het faciliteren van dialoog tussen alle betrokken partijen. Mijn aanpak is gericht op het vinden van oplossingen die eerlijk en evenwichtig zijn, met het doel de communicatie te herstellen en een constructieve oplossing te bereiken. Of het nu gaat om zakelijke geschillen, arbeidsconflicten of andere persoonlijke onenigheden, mijn inzet is gericht op het bewerkstelligen van een duurzame oplossing.

Het resultaat

 

 • is afhankelijk van de inzet en bereidheid van partijen om een oplossing te zoeken
 • is meestal succesvol als die intentie en bereidheid aanwezig zijn
 • is een oplossing van het conflict waar alle betrokken partijen achter staan
 • is een verbetering van een verstoorde relatie en een verbeterde communicatie
 • is kijken naar de toekomst zonder belemmeringen:
 • bij een arbeidsconflict: werkhervatting
 • bij een zakelijk geschil: een schriftelijke overeenkomst
 • bij een relationeel conflict: ruimte om verder te bouwen aan de relatie
 • bij echtscheiding:
  • een constructieve relatie in het belang van het kind
  • een constructieve afronding
 • bij conflict op school:
  • een beter sociaal klimaat
  • verbeterde leerprestaties

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!