Het mediationtraject

Elk mediationtraject begint met een kosteloos oriënterend gesprek. Ook als dit gesprek bij u plaats vindt en ik u vanuit Hengelo opzoek. Meestal neemt één van de betrokken partijen contact op. In de regel zal ik al snel een afspraak plannen om u en de partij waarmee u in conflict bent, om de tafel te krijgen. In dit eerste gesprek stellen we vast of mediation kan leiden tot beëindiging van het conflict. U krijg beiden de mogelijkheid het probleem en uw gedachten op tafel te leggen. Daarbij hanteer ik de stelregel: Ieder krijgt de gelegenheid alles te zeggen en alles wat er gezegd wordt is goed. Tevens krijgt u informatie over de werkwijze, de kosten en de mediationovereenkomst.

Als we samen beslissen verder te gaan, maken we concrete afspraken. De drie belangrijkste afspraken voor betrokken partijen en de mediator hebben betrekking op:

De afspraken worden naast andere zakelijke gegevens vastgelegd in een mediationovereenkomst. Deze wordt door u beiden en de mediator ondertekend.

Daarna kan het bemiddelingstraject echt beginnen. Doorgaans volstaan twee verhelderende sessies al. Daarin werken u en de andere partij onder begeleiding gestructureerd aan een oplossing. Dit is een informeel en flexibel proces, dat desgewenst aangepast wordt aan de omstandigheden en uw wensen. Na deze sessies komt een probleemoplossing waar u beiden zich in kunt vinden al snel in zicht. Ik maak een vaststellingsovereenkomst die door u gelezen, goedgekeurd en ondertekend wordt. Deze overeenkomst is rechtsgeldig. Dat betekent dat alle betrokken partijen zich aan de afspraken die gemaakt zijn moeten houden.

U en de andere partij hebben op elk moment de vrijheid om de bemiddeling af te breken. Ook als u samen niet tot een definitieve oplossing gekomen bent. Vaak blijkt dat betrokken partijen ook in dat geval de gesprekken als positief ervaren hebben. Het samen overleggen biedt meestal openingen  voor betere samenwerking in de toekomst.

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!