Privacy verklaring

Inleiding

Gripopconflict.nl hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van het formulier op onze website. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Eventuele andere persoonsgegevens die u actief verstrekt in de correspondentie

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

  • Uw vragen of verzoeken via het formulier te beantwoorden
  • Onze dienstverlening te verbeteren

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gripopconflict.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gripopconflict.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevensbeveiliging

Gripopconflict.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gripopconflict.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2024.