Mediation

Een conflict waar je niet uitkomt?

Ik ondersteun graag als bemiddelaar zodat de relatie weer werkbaar wordt!

Als je elkaar ondanks verschillen benadert met onderling respect, heeft iedereen het goed!

Het komt zo vaak voor: Ruzie op de werkvloer, collega’s die niet met elkaar overweg kunnen. Burenruzies die leiden tot onplezierig wonen. Problemen die ontstaan in de wijk, tussen groepen bewoners. Familieruzies die veroorzaken dat familieleden elkaar jaren niet zien, terwijl de kern van het probleem vaak niet eens meer aanwijsbaar is. U bent op elkaar aangewezen en wilt samen verder, maar komt er even niet meer uit

Soms is verder samengaan niet meer mogelijk, zoals bij echtscheiding. Dan is bemiddeling nodig om tot een goede afsluiting te komen en een vechtscheiding te voorkomen. Of tot een goede overeenkomst voor de toekomst, wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Vaak kunnen door het tijdig inschakelen van een buitenstaander, een mediator, veel leed en dure juridische stappen voorkomen worden. Een bemiddelaar die weet wat u moet doen om verder te komen. Zodat vastgelopen relaties weer vlotgetrokken worden.

Vanuit mijn ervaring als voormalig docent in het onderwijs in Hengelo in Twente heb ik een goed beeld van de oorzaken van conflicten op scholen. Ik weet hoe belangrijk het is vroegtijdig in te grijpen en ga hierbij als mediator praktisch, snel en doelgericht te werk. Ook heb ik een rijke ervaring opgebouwd met mediation bij gemeentes in Twente, in wijken, bij bedrijven, nonprofit-organisaties en in gezinnen/families. Ik, Mieke Gondrie van Grip op conflict, ga graag met u samen in gesprek.

Wat is mediation?

“Een conflict is pas opgelost als twee partijen tevreden zijn met de oplossing.”

Definitie:

Mediation staat voor bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Doel van bemiddeling is het voorkomen van escalatie en het oplossen van dit conflict. De mediator is de bemiddelaar en onpartijdig. Als mediator ben ik een onafhankelijke derde die u samen begeleid bij het oplossen van uw probleem.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt als de u en de andere partij de wens hebben het conflict zo op te lossen dat ieder daar achter kan staan. Dat betekent dat u bereid bent samen aan een oplossing te werken.

Ook als u twijfelt over het inzetten van deze mogelijkheid kunt u altijd vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken. We verkennen daarin samen of mediation in uw situatie geschikt is.

Vaak gaat het om de durf, de moed met elkaar aan tafel te gaan zitten en open te communiceren, het met elkaar in gesprek komen. De termen bemiddeling en mediation staan voor het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Daarbij staat voorop dat beide partijen bereid zijn aan de oplossing van het conflict te werken én bereid zijn te kijken naar hun eigen aandeel daarin. Als mediator zal ik dus vragen naar uw gedachten en vervolgens samen onderzoeken of er onderscheid is tussen ‘wat waar is’ en ‘wat u zelf ingevuld hebt als waar’. Dat dit vaak verschilt is duidelijk. Het zijn verschillen die vaak nog groter worden als verwarrende emoties een rol spelen zoals in bijvoorbeeld echtscheidingssituaties.

Voordelen van mediation:

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!