Klachtenfunctionaris

Externe Klachtenfunctionaris - Mieke Gondrie

Wilt u uw klacht liever niet bespreken met een medewerker van uw bedrijf of organisatie, of is uw klacht onvoldoende opgelost? Dan kunt u terecht bij mij, Mieke Gondrie, als externe klachtenfunctionaris. Ik voorzie u van advies met betrekking tot de indiening van een klacht en sta u bij in het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen, zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Als klachtenfunctionaris sta ik klaar om samen met u uw klacht te bespreken en naar een oplossing te zoeken. In onze eerste afspraak luister ik aandachtig naar uw verhaal, waarna ik het ‘spiegel’ om te verzekeren dat ik alles correct heb begrepen. Daarna doen we altijd melding van uw klacht bij de hogere autoriteiten, zoals de directie of het bestuur.

Samen bekijken we of de klacht doorgezet kan worden en welke oplossingen mogelijk zijn, inclusief wie daarvoor nodig is. Wanneer we tot een oplossing komen, is dat een positief resultaat voor alle betrokkenen.

Heeft u te maken met een situatie die vraagt om aandacht en een oplossing?

Wanneer we de klacht niet kunnen oplossen ondersteun ik u ook bij het officieel indienen van de klacht, die vervolgens wordt doorgegeven aan de directie. Het indienen van de klacht markeert ook het einde van ons traject.

Een klacht is pas echt opgelost als zowel de melder als de organisatie leren en groeien van de ervaring.

Het streven naar een harmonieuze werkomgeving of leefomgeving is essentieel. Misverstanden, spanningen of frustraties kunnen diep ingrijpen in uw leven en vereisen een zorgvuldige benadering.
Als klachtenfunctionaris bied ik een onafhankelijk luisterend oor en zoek ik samen met u naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. Met mijn expertise als onderwijsprofessional en ervaring in conflictbemiddeling binnen diverse sectoren, ben ik goed uitgerust om u te begeleiden en te ondersteunen bij uw klachten.

Wat is een klachtenfunctionaris?

“Een klacht wordt pas echt aangepakt als de indiener zich gehoord en begrepen voelt.”

Definitie

Een klachtenfunctionaris is een professional die klachten behandelt met als doel het herstellen van de communicatie en het vertrouwen tussen de partijen. Als klachtenfunctionaris ben ik uw onafhankelijke bondgenoot, die uw klacht objectief beoordeelt en streeft naar een oplossing die recht doet aan uw situatie.

Wanneer schakelt u een klachtenfunctionaris in?

Schakel een klachtenfunctionaris in als u problemen ondervindt met diensten of producten, of wanneer u zich onheus behandeld voelt. Het is mijn taak om met u en de andere partij naar een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. Neem vrijblijvend contact op als u twijfelt of uw klacht gehoord zal worden of als u niet zeker weet hoe u het beste kunt handelen. Samen verkennen we de mogelijkheden.

Voordelen van een klachtenfunctionaris

  • De diensten van een klachtenfunctionaris zijn vaak kosteloos.
  • Het biedt een toegankelijk en informeel alternatief voor juridische stappen, wat escalatie kan voorkomen.
  • We zoeken samen naar een rechtvaardige oplossing met oog voor de toekomst.
  • De procedure is meestal sneller dan een juridisch proces.
  • U behoudt zelf de regie over de oplossing van uw klacht.

Ik begrijp dat het indienen van een klacht soms een grote stap is. Daarom zet ik mij in om uw klachtenprocedure zo transparant en ondersteunend mogelijk te maken. Laten we samen werken aan een constructieve oplossing waar u zich in kunt vinden. Herstel van vertrouwen en tevredenheid is mijn doel.

Neem vandaag nog contact op met Grip op conflict, waar ik, Mieke Gondrie, als uw externe klachtenfunctionaris klaarsta om u te ondersteunen en te begeleiden naar een oplossing die recht doet aan uw ervaring.

U kunt mij bellen op  06 82 60 54 78 of mailen via info@gripopconflict.nl. Op werkdagen ben ik tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) bereikbaar.

Doelgroepen

Mijn diensten zijn gericht op consumenten met klachten over producten of diensten, medewerkers met werkomgevingsproblemen, en zakelijke relaties met samenwerkings- of contractuele geschillen, en of patiënten en cliënten in de zorg.

Een klachtenfunctionaris helpt bij:

Als klachtenfunctionaris faciliteer ik de afhandeling van onvrede over diensten, communicatieproblemen, zorgen over privacy en rechten, en klachten over medische behandelingen of werkomgevingskwesties.

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!