Het Vertrouwenspersoontraject

Mijn naam is Mieke Gondrie van Grip op conflict, en ik nodig u uit voor een kosteloos oriënterend gesprek over het vertrouwenspersoon-traject. Dit gesprek kan plaatsvinden waar het u uitkomt, zelfs als dat betekent dat ik vanuit Hengelo naar u toe kom.

Vaak is het zo dat u, als betrokkene, zelf de eerste stap zet door contact op te nemen. Ik zal dan spoedig een afspraak met u maken. Tijdens ons eerste gesprek onderzoeken we samen of een vertrouwenspersoon-traject kan bijdragen aan het oplossen van uw zorgen of conflicten. U krijgt de ruimte om uw verhaal te doen, waarbij mijn uitgangspunt is: iedereen mag alles zeggen, en alles wat gezegd wordt, is waardevol. U ontvangt ook informatie over mijn werkwijze, de eventuele kosten en de overeenkomst die we aangaan.

Indien we besluiten samen te werken, leggen we belangrijke afspraken vast. Deze hebben voornamelijk betrekking op geheimhouding, inspanningsverplichting en vrijwilligheid. Deze afspraken, samen met andere relevante gegevens, worden opgenomen in een vertrouwenspersoon-overeenkomst, die door ons beiden wordt ondertekend.

Het traject zelf bestaat gewoonlijk uit een paar verhelderende sessies. Hierin werken we samen aan een oplossing voor uw zorgen of conflicten, op een manier die informeel en flexibel is, en aangepast kan worden aan uw specifieke behoeften. Meestal leidt dit snel tot een oplossing waar u zich in kunt vinden. Ik leg deze oplossing vast in een overeenkomst, die u vervolgens kunt lezen, goedkeuren en ondertekenen. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

U heeft altijd de vrijheid om het traject te stoppen, zelfs als we geen definitieve oplossing hebben gevonden. Vaak merk ik dat betrokkenen de gesprekken toch als positief ervaren. Ze bieden namelijk nieuwe inzichten en mogelijkheden voor een betere samenwerking in de toekomst.

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!