Traject voor Klachtenbemiddeling

Net zoals bij ons mediationtraject, begint elk klachtenbemiddelingstraject met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dit gesprek is kosteloos, en kan plaatsvinden waar u wilt. Over het algemeen neemt de persoon met een klacht het initiatief om contact op te nemen. Mijn doel is om zo snel mogelijk een afspraak in te plannen, zodat we samen het probleem kunnen bespreken en een oplossingsrichting kunnen bepalen.

Tijdens dit eerste gesprek onderzoeken we of het klachtenfunctionaristraject kan bijdragen aan het oplossen van uw klacht. U krijgt de kans om uw verhaal te doen en uw perspectief op de situatie te delen. Ik volg hierbij de regel: iedereen mag alles zeggen en alles wat gezegd wordt, wordt als waardevol beschouwd. U ontvangt ook informatie over de werkwijze, de kosten en de overeenkomst die bij dit traject hoort.

Als we samen besluiten om door te gaan, dan leggen we een aantal belangrijke afspraken vast. Deze afspraken betreffen onder andere:

Deze afspraken worden, samen met andere relevante gegevens, opgenomen in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door ons beiden ondertekend.

Zodra de overeenkomst is getekend, start het eigenlijke klachtenfunctionaristraject.

Meestal zijn enkele constructieve sessies voldoende. In deze sessies werkt u actief, onder mijn begeleiding, aan een oplossing. Dit proces is flexibel en informeel, en wordt zo nodig aangepast aan uw specifieke situatie en voorkeuren. Na deze sessies wordt vaak al snel een oplossing gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Ik stel vervolgens een overeenkomst op, die u kunt doorlezen, goedkeuren en ondertekenen. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

U heeft op elk moment de vrijheid om het traject te stoppen, zelfs als er geen definitieve oplossing is gevonden. Vaak ervaren de betrokken partijen de gesprekken desondanks als positief. Het samen overleggen biedt vaak nieuwe perspectieven voor een betere toekomstige samenwerking.

Nieuwsgierig geworden en meer informatie nodig?

Neem gerust contact op. Laat mij u helpen met het vinden van de juiste oplossing!